Utsikter och insikter

Ett grafiskt-musikaliskt projekt
i tre satser tillsammans med
konsertpianisten professor
Hans Pålsson

Jan Torsten Ahlstrand:

Titeln Utsikter och insikter är en spegelvändning av titeln Insikter och utsikter, som Bengt Böckman använde som namn på ett ”grafiskt husbygge” i form av åtta färglitografier för Stiftung Volkswagenwerk i Hannover för 25 år sedan. I sin artikel i boken Bengt Böckman grafik 1965-1995 kallar den tyska konstkritikern Ursula Bode träffande detta grafiska husbygge för ”tankebyggnader och fantasiarkitektur”. Böckman använder sig i sina bilder ofta av fragmentariska utsikter mot klassiska portaler, valv, husfasader, palmlundar, hav etc. men också av ”insikter” i växthus och i interiörer bakom husens fasader. Ordet ”insikter” har en i sammanhanget tilltalande dubbeltydighet. Genom insikt når man fram till en djupare förståelse av tingens sammanhang och den mänskliga existensen. Genom insikt öppnas också utsikter till ett bättre och rikare andligt liv.

Intresset för arkitektur är påtagligt i Bengt Böckmans konst. Paradoxalt nog kan man tycka kombineras i hans bilder en surrealistisk fantasifullhet med en arkitektonisk precision och klarhet. Ett annat starkt intresse hos Böckman är musiken. ”Vännerna i ateljén som en gång hette Bessie Smith, Billie Holliday, Bob Dylan, så småningom Bach och Vivaldi, har nu italienska namn som Donizetti, Verdi, Puccini och Rossini” skrev han i den ovannämnda boken 1996. Arkitektur har ibland liknats vid ”frusen musik”. Den tysk-engelske konsthistorikern Rudolf Wittkower jämför i sin klassiska bok Architectural Principles in the Age of Humanism den italienske renässansarkitekten Andrea Palladios serena arkitektur med musik. Böckmans bilder kan, om man så vill, ibland även liknas vid ”frusen musik”.

Sviten Utsikter och insikter är mer än ett stycke bildkonst, den kan också ses som ett musikaliskt partitur. Med sina sex färglitografier i tre satser har den strukturen av en sonat med två litografier i varje sats. I den första satsen har Bengt Böckman kombinerat horisontala linjer med ett collage av arkader, palmer, ett kupolhus, ljusa havsutsikter och mystiska figurer påminnande om tarokkort. Medan den första satsen är tät och komplicerad, så andas man lättare i den andra satsen med sitt ljusblåa hav och sina italienskinspirerade balustrader, med sina flygande fåglar och kvinnogestalter som svävar som i en hägring ovan havshorisonten. Det arkitektoniska grundtemat i den första satsen återkommer i förstärkt form som ett klimax i den tredje satsen, avbrutet av inslag av växtlighet, en tarokfigur och lockande nakna kvinnor i fönsteröppningar. Sviten mynnar ut i ett ljusare ackord med en arkad, en blånande havsutsikt och en vit yta - det tomma rummet.

De sex färglitografierna är tillkomna i ett samarbete med mästerpianisten Hans Pålsson, som tolkar Bengt Böckmans bildsonat på flygel. Följaktligen har Böckman dedicerat sviten Utsikter och insikter till sin vän.

Lund i juli 2006.