Tidsbilder

grafik och målningar från 70 - talet.

Från orangeriet uppe i högra kanten pa VSOP, det avslutande svart-vita bladet i Projekt 666, växte tidsbilderna fram. Orangeriet blev för mig en adekvat bild av det västerländska samhälle jag var en del av. Ett samhälle med ett konstruerat idealt klimat, där man hade de mest optimala livsbetingelserna och med ett skyddande men oerhört bräckligt skal, allt oftare hotat av allt militantare grupper. Glaset med sina speglingar skapade ocksa en osäkerhet i perspektivet och inte alltid var det tydligt om man var utanför eller inne bland de privilegie-rade. Själv visste jag dock alltid att jag var här inne och därför blev bilderna aldrig propaganda, bara samtida och tidsbilder. Konsumtionssamhället växte och orangerierna flyttade in i engångsglas och människorna in i gamla emballagelådor. Verkligheten kom närmare genom TV, tidskrifter, serier och framförallt film. Tennesee Williams amerikanska träkåksrader är samma verklighet som busstationen i Bjärred.

Verkligheten krävde ett tydligare bildspråk: ironiskt nostalgiskt och helst balanserande på banalitetens knivsegg. Det var och är för mig viktigare att kunna ge uttryck åt en komplicerad verklighet på ett tydligt enkelt språk än att uppfinna ett nytt. Om innehållet, känslomässigt och intellektuellt är viktigt och nytt varför dölja det i ett svårläst töcken?

Litografins möjligheter till mjukare visioner var nu ett naturligt medium för de meddelanden om förhoppningar och framtidsdrömmar (allt mera militanta) och skönheten och känsloladdningen i en sönderfallande värld. Övervuxna spår av mänsklig aktivitet i en glänta i skogen - mera gripande än denna världens firade monument.