Nyare målningar 

Opera och villor, minnen,
infall, trädgårdar och
manipulerade landskap

Tidsperspektivet, är alltid centralt i mina bilder, och är förmodligen starkt påverkat av den stora litterära upplevelsen som det innebar när Marcel Prousts stora romanbygge om tiden:
"På spaning efter den tid som flytt", började utkomma på svenska i mitten av 60-talet.
Flera tider och erfarenheter, ofta motsägelsefulla, är i bilderna närvarande samtidigt. En värld full av nyanser och uppenbarelser, som avsiktslöst sätter spår i mina bilder. Spåren av människans aktivitet är for mig mer rörande än teoretiska och filosofiska utredningar. Ofta är det mer gripande ju naivare och enklare de drömmar och förhoppningar är, som avspeglar sig i misslyckande eller framgång. Mina bilder är en bekräftelse på min närvaro i de samtida eller drömda erfarenheterna. Naturen utan mänsklig närvaro intresserar mig inte. Kulturlandskapet med sina spår av mänskliga handlingar erbjuder den verkliga skönhetsupplevelsen och rör hjärtat. Jag är fascinerad av det "manipulerade landskapet"