Galopp projektet

40 grafiska blad (litografier och etsningar)
tillkomna 1983 – 85 över det gemensamma
temat galopp, utförligt beskrivet i boken
”Galopprojektet”, Baskerville förlag 1988.

Bengt Bockman:
Galoppens själ är längtan, dröm och besatthet. Varje lopp är en katalysator för mänskliga känslor. Varje kapplöpning föds ur hårt, dåligt ansett och illa betalt arbete i förvissningen om att detta är Din tid, Ditt lopp, Din fullbordan. I denna värld reser man sig åter efter varje hårdhänt landning, varje alltför sen målgång, och tror att nästa gång, nästa löpning, nästa häst ...

Detta projekt rapporterar om kapplöpningsvärldens yta, som är tecken och ikonografi, magi och besvärjelse. Mitt på upploppet är alla drömmar och förhoppningar fortfarande levande. Stalltips - säkra vinnare - loppens matematik och vikter är meddelanden till de invigda. Kapplöpningsvärldens sociala struktur är ett snitt genom världen utanför och varje girigt satsad krona gör dig delaktig i varje häst.

Gamla kulturmönster, tradition. Jockeys färgglada dressar och hästar­nas starka, blänkande, okuvade kroppar är signaler till varje race-goer, inte bara om blå drömmar, ouppfylld längtan och säkra vinster. Världen är fest, glädje, tivoli!

Det firms alltid lopp kvar att vinna!

Vi ses pa galoppbanan!